Sag: Dorf Vindmølle

Dorfgade 006, Brønderslev
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dorf Vindmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dorfgade 006
Kommune:
Brønderslev
Omfang:
Vindmøllen (1887). F. 1999.
Beskrivelse:
"Lokalitetsbeskrivelse fra oktober 1997 af Elisabeth Buchwald: Dorf Vindmølle, der er opført lige nord for mølledammen som hjælpemølle til Dorf Vandmølle, er en hollandsk vindmølle med jordomgang. Den otte-kantede mølle består af et grundmuret, hvidkalket fundament og et mølletårn i træ, der ligesom den løgformede møllehat er beklædt med pap. Møllen, der har sejlførende vinger, er svanskrøjende. I møllen findes alt gangtøj, hathjul, krondrev, hovedaksel, stjernhjul samt to kværne, pillekværn, rensemaskine, sigter, kran til at løfte kværnstenene ved opbilling/udskiftning og et hejseværk til kornsækkene. Vindmøllen var i drift til 1950'erne. I 1970'erne blev den overdraget til Dronninglund Kommune, men er siden 1980 ""passet"" af Try Museumsforening, som sætter møllen i gang om sommeren, når vinden tillader det. Vedligeholdelsestilstand Møllen fremtræder intakt og velholdt. Planforhold Der er ikke udarbejdet lokalplan for området, der ifølge kommuneplanen er landzone. Kommuneatlas Der er ikke udarbejdet kommuneatlas for Dronninglund. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-05-1999
Begrundelse:
Dorf Vindmølle og Dorf Vandmølle med tilhørende møllegård har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af et bygningsanlæg. Sammen udgør vindmøllen, der er en intakt og velholdt hollandsk vindmølle med jordomgang, oprindeligt gangtøj og mølleinventar fra slutningen af 1800-tallet, og vandmøllen med tilhørende møllegård i Bedre Byggeskik stil en visuelt og kulturhistorisk meget fin og velbevaret helhed, der på helt unik vis illustrerer et velstående, større mølleri fra årtierne omkring 1900.
Journal nr.:
1996-911/807-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Dorfgade 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap