Sag: Hessel

Hesselvej 40, Vesthimmerlands
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hessel
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hesselvej 40
Kommune:
Vesthimmerlands
Omfang:
Den firelængede gård (beg. af 1600-tallet), den brolagte gårdsplads med vandingsdam og fire lindetræer samt de to haveanlæg med stendiger vest og syd for gården. F. 1990.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-11-1990
Begrundelse:
Bygningssynet indstillede ejendommens firelængede gård (opført i begyndelsen af 1700'årene)til fredning på grund af dens væsentlige kulturhistoriske betydning og velbevarede tilstand. Haveanlægget med stendiger vest og syd for gården, den stenbelagte gårdsplads med vandingsdam og fire lindetræer burde indgå i fredningen.
Journal nr.:
411/809-0001


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Hesselvej 40B
Fredet bygning Hesselvej 40B
Fredet bygning Hesselvej 40B

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap