Sag: Klim Kalkværk

Klim Strandvej 68, Jammerbugt
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kalkværk
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Klim Kalkværk
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Klim Strandvej 68
Kommune:
Jammerbugt
Omfang:
Kalkværket (1946). Fredet 1997.*
Beskrivelse:
Klim Kalkværk er et lille kontinuert værk, opført i 1946 til at kunne betjenes af to mand. Det er det sidste bevarede af i alt ca. 10 kalkværker i Klim, der benyttede kalken fra Klim Bjerg. Kalkværket består af en halvtags kalkværksbygning opført i røde sten og cementsten med tagdækning af eternit og pandeplader samt en kontinuert skaktovn med komplet skorsten. Skorstenen er opført i røde sten med rødmalede jernbånd. I bygningens lave ende findes yderligere en lille rødstensudbygning til kalklager. Værkets organisering er helt typisk for de mellemstore kalkværker. Der er fundamentrester af transportanlæg på grunden, og området er meget menneskebearbejdet. (ULU, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi ved Klim Kalkværk knytter sig til det samlede anlæg med bygning, skorsten og træbro som udtryk for et velbevaret, typisk og repræsentativt lille kalkværk beliggende i et meget karakteristisk kalkbrydningsområde i Klim Bjerg. Kalkværket har sammen med omgivelserne stor forklarende værdi for det menneskeskabte landskab omkring Klim Bjerg. 

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Klim Kalkværk sig til den bevarede planløsning organiseret omkring et stort åbent rum, hvorfra man på begge sider har adgang til mindre, ensartede lager- og opbevaringsrum, et større indhak med adgang til bunden af ovnen og herudover en smal trappe til en åben repos, hvor kalkovnen med indkast til brænde og et lille sovekammer er placeret. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til de bevarede ældre bygningsdele og -detaljer, herunder kalkovnen med luger, skakt revledøre, støbte gulve og kalkede vægge. Organiseringen af planen og de bevarede bygningsdele er typiske for et kalkværk fra denne periode og vidner dermed om bygningens tidligere funktion, og hvordan man har arbejdet med at udvinde kalk.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Klim Kalkværk knytter sig til bygningens beliggenhed ved Klim Bjerg, hvor bygningen på naturlig vis ligger opad en skrænt og dermed fremstår som en integreret del af landskabet. Den tætte sammenhæng mellem bygning og landskab bliver understreget af de skrå tagflader, der flader ud mod jorden. Som en skarp kontrast hertil er skorstenen, der bryder den ene tagflade og skyder sig op mod himlen. Skorstenen står med en vis monumentalitet og fungerer som pejlemærke i det ellers relativt flade landskab mod syd. Det samlede anlæg er prunkløst og rationelt udformet, hvilket bidrager til forståelsen af den tidligere funktion.

Endelig er der arkitektonisk værdi knyttet til skorstenens farvesætning med hvidkalkede mure, rødmalede jernbånd og gelænder ved omgangen på toppen, hvilket giver den et festligt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier for Klim Kalkværk er i det ydre knyttet til det samlede anlæg med træbro, bygning og skorsten opført i mursten med kalkede mure samt tagflader dækket af tagpap. Hertil kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder trappe, jernbånd, jerndør, gelænder, træ- og jernvinduer, træbeklædningen ved begge indgangsdøre og revledøre samt den traditionelle materialeholdning.

De bærende fredningsværdier for Klim Kalkværk er i det indre knyttet til den bevarede planløsning og de ældre og traditionelt udførte bygningsdele og -detaljer, herunder kalkovnen med luger, skakt og revledøre samt den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kalkværk
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Andet
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-05-1997
Begrundelse:
Klim Kalkværk (opf. 1946) har de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. Klim Kalkværk er et typisk og repræsentativt lille kontinuert kalkværk beliggende i et meget karakteristisk kalkbrydningsområde i Klim Bjerg. Værket er bevaret intakt og selvom forfaldet er sat ind, har kalkværket fortsat stor forklarende værdi for det menneskeskabte landskab omkring Klim Bjerg. Kalkværket føjer sig iøvrigt smukt ind i landskabet. (ULU, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Journal nr.:
1996-911/811-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-06-1997
Journal nr.:
1996-926/811-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Klim Strandvej 68 Klim Kalkværk Matr.nr. 8a, Klim by, Klim Bygningsrapport 15 sider, 23 sider billeder + tegninger Erik Einar Holms Tegnestue Januar 1997


Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Klim Strandvej 68

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap