Sag: Kommandantboligen

Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kommandantboligen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Fladstrandsgade 4-6
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Bygningen mod Fladstrandsgade (begyndelsen af 1800-tallet).
Fredet 1950.
Beskrivelse:
Ved indkørslen til havnen i Frederikshavn, overfor Krudttårnet, ligger Kommandantboligen.
 
Gesims og kvaderhjørne
Bygningen er et grundmuret gulkalket længehus, som står på en sokkel af granit, og har et halvvalmet heltag belagt med røde tegl. I tagfladerne sidder en række støbejernsvinduer, og på sydsiden et enkelt ovenlysvindue. En hvidmalet, muret gesims formidler overgangen fra mur til tagfod. Over dørene er en tagrende af kobber. I rygningen sidder to hvide skorstene. Huset er opført som et dobbelthus med symmetrisk facade spejlet over midten. Hjørnerne har kraftige kvaderlisener, og disse går igen på hver side af indgangspartierne. Dørene er tofløjede fyldingsdøre med et rundbuet, opsprosset overvindue, der smykkes af en slutsten og en gesims i sandsten. Vinduerne er hvidmalede korspostvinduer med seks små ruder i hver ramme.

Under den søndre del af bygningen er en kælder med ydervægge i hvidkalkede kampesten.

I det indre er den søndre del ombygget således at det, bortset fra en entré med trappe til tagrummet, fremstår som ét stort rum, der i dag benyttes som øvesal for den lokale garde. Denne del af huset er præget af nyere overflader, linoleumsgulve og nedhængte lofter. Den nordlige del af huset er opdelt i mindre rum, med tæppebelagte gulve og ligeledes nedhængte lofter. Overalt i bygningen er flere panelvægge bevaret, tillige med adskillige ældre fyldingsdøre, beslag og gerichter. Endvidere ses ældre indfatninger og fyldinger i vinduesnicherne.

Lofter fremstår uudnyttet, men rummer et ventilationsanlæg tillige med et mekanisk ur i den søndre gavl. Uret er et timeur, kun med den lille viser, der ikke er funktionsdygtigt. Endvidere er der i tagfladen mod vest et større ovenlysvindue.
Bygningshistorie:
Kommandantboligen i Frederikshavn er opført i forbindelse med det store fæstningsbyggeri ved Fladstrand omkring år 1690, men den nuværende bygning er fra cirka år 1809, hvor den oprindelige bindingsværksbygning blev grundmuret. Den blev ombygget til sit nuværende klassicistiske udseende omkring år 1919 ved den lokale arkitekt Nielsen Gjøderum, og blev herefter anvendt som administrationsbygning for Frederikshavns Kommune. Bygningen har blandt andet rummet byrådssalen. Efter Anden Verdenskrig havde Nordsøen og Kattegats Marinekommando hovedkvarter i bygningen. I dag bruges huset af byen musikskole, og fungerer blandt andet som øvelokale for byens garde, Tordenskjoldsgarden.
kilder:
www.bangsbo.com
www.tordenskiold.dk
www.lightvisions.dk
www.skagen-tourist.dk
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi er knyttet til bygningens markante placering langs indfaldsvejen og indkørslen til havnen, hvor Kommandantboligen sammen med Krudttårnet, som ligger overfor, udgør et historisk centrum for havnen og det tidligere fæstningsanlæg, som i dag kun er sporadisk aflæseligt.
Endvidere findes miljømæssig værdi i bygningens hævede placering på grunden, med stensatte kanter og granittrapper op til de to hoveddøre, samt pikstensbelægningen langs med facaderne.
Kulturhistorisk værdi:
Den kulturhistoriske værdi knytter sig til sammenhængen med det tidligere fæstningsanlæg og flådens betydning for byen, som ses af placeringen ved havnen. Den nuværende havn er dannet ved opfyldning, og bygningen har således tidligere ligget tættere på vandet. Endvidere findes i kælderen gamle hestebåse, som fortæller om bygningens oprindelige brug. Endvidere ses kulturhistorisk værdi i bygningens håndværks- og materialemæssige udformning, som udtryk for periodens maritime og repræsentative byggeri.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til de velproportionerede, symmetriske facader med den underspillede, men effektfulde dekoration, samt til den taktfaste vinduessætning. Dette giver, tilsammen med de detaljerede dørpartier, facaden et roligt, velordnet og værdigt udtryk.
Bærende fredningsværdier:
I bygningens ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til de velkomponerede, gulkalkede facader, de oprindelige vinduer og dørpartier samt de næsten ubrudte røde teglhængte tagflader. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.

I bygningens indre knytter de bærende fredningsværdier sig til alle ældre og oprindelige bygningsdele, herunder hovedtrappen, døre, beslag og gerichter samt panelvægge og vinduesindfatninger.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-04-1950
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Fladstrandsgade 4

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap