Sag: Nordre Skanse

Nordre Skanse ved Frydenstrand, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nordre Skanse
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nordre Skanse ved Frydenstrand
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Den af fire bastioner med forbindende kurtiner bestående skanse med stensat indgang samt omgivende grav og vold mod kysten (ca. 1700).
Fredet 1924.*
Beskrivelse:
Nord for havnen i Frederikshavn, ved Frydenstrand, ligger Nordre Skanse.

Skansen består af et ca. 50 x 50 meter stort jordværk med tilspidsede hjørner, som på alle sider er kantet af en cirka. 2,5 meter høj jordvold og omgivet af en cirka 5 meter bred vandgrav, der nøje følger skansens fod. Der er adgang til skansen via en træbro over graven i syd og videre gennem en stensat åbning i skansen. På begge sider af åbningen ses rester af indmurede hængsler. På nordsiden er der ligeledes en træbro. Skansen er græsklædt og på østsiden er opstillet to rødmalede kanoner. Fra den sydlige del af banken leder en stensat trappe op til en afsats. I voldens nordvestre hjørne er anlagt en trappe, der fører ned til en afsats. Under den græsklædte banke findes der en pikstensbelægning og et fundament fra en tidligere bygning.

Bygningshistorie:
Nordre Skanse blev anlagt år 1627-1629 under trediveårskrigen (1618-1648) af tyske tropper under ledelse af oberstlieutnant Melchior von Hatzfeld. Den var del af et større fæstningsværk bestående af yderligere seks skanser langs kysten. Under den Skånske Krig (1675-1679) renoveres og moderniseres Nordre Skanse.
kilder:
www.tordenskiold.dk/aaret-1717/fladstrand/
www.da.wikipedia.org/wiki/Frederikshavns_historie
www.bangsbo.com/default.aspx?m=2&i=216
www.bangsbo.com/default.aspx?m=2&i=275
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi er knyttet til Nordre Skanses beliggenhed ved Frydenstrand, der også rummer en lille naturhavn. Skansens klare geometriske udformning med skarpt vinklede volde og de tilhørende vandgrave, signalerer tydeligt at her ligger et militært anlæg, som dog i kraft af sine græsklædte flader smelter sammen med omgivelserne på en harmonisk måde.
Kulturhistorisk værdi:
Nordre Skanse har kulturhistorisk værdi, idet den vidner om den militære og politiske betydning området omkring Fladstrand og Frydenstrand havde i 1600-tallet. Denne fører knap 200 år senere til oprettelse af købstaden Frederikshavn. Af de oprindeligt syv skanseanlæg er Nordre Skanse den bedst bevarede.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi er knyttet til det regulære geometriske voldanlæg med den klart aflæselige hovedform, de spidsvinklede volde med vandgrave omkring og den centrale hævede banke.
Bærende fredningsværdier:
Anlæggets bærende fredningsværdier knytter sig til det strengt geometriske og præcise forsvarsanlæg med græsklædte volde, som er friholdt for større bevoksning. Hertil kommer den stensatte åbning mod syd og de omkransende vandgrave.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-04-1984
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
13-11-1924
Journal nr.:
62/24


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nordre Skanse 46

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap