Sag: Karups Gård (fredning ophævet)

Gammel Torv 12-14, Frederikshavn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Købmandsgård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Karups Gård (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Gammel Torv 12-14
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Forhuset (sidste halvdel af 1700-tallet) og de tre bagved liggende længer (ca. 1825) samt gårdspladsens brolægning. F. 1985.* Oph. 2012
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Købmandsgård
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-10-1991
Journal nr.:
426/813-0002

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-08-1985
Journal nr.:
621-14-43/84

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
07-06-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Karups Gård bestående af forhuset (sidste halvdel af 1700-tallet, nyopbygget i 1992) og de tre bagvedliggende længer (ca. 1825, to længer nybygget i 1992) samt gårdspladsens brolægning, Gammel Torv 12, Frederikshavn Kommune, længere har de arkitekturhistoriske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde opretholdelsen af fredningen. Anlægget blev fredet i 1985 med begrundelsen: ”Det usædvanligt velbevarede købmandsgårdskompleks er af stor kulturhistorisk og miljømæssig værdi. Det indgår endvidere i den som helhed bevaringsværdige bebyggelse Fiskerklyngen”. På fredningstidspunktet var bygningerne i meget dårlig stand, og forfaldet blev værre i årene, der gik. På baggrund af den tekniske dårlige stand og ændret funktion blev resultatet af istandsættelsen, at husene enten helt blev udskiftet som vest- og sydfløjen eller ombygget til ukendelighed som nordfløjen. Kun længen mod øst står som en troværdig restaurering af en fredet bygning. Anlægget blev ved istandsættelsen foreløbig reddet for eftertiden, men den fredningsværdige kulturhistoriske værdi er gået tabt. Der er ikke noget tilbage af Karups Gård, og Kulturstyrelsen vil på den baggrund ophæve bygningsfredningen.
Journal nr.:
2011-7.82.04/813-0002

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
25-09-2013
Journal nr.:
2011-7.82.04/813-0002


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gammel Torv 012-014, Karups Gård, matr.nr. 154, Frederikshavn bygrunde. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side samt tegninger. Usigneret. Efteråret 1977. Gammel Torv 012-014, Karups Gård, matr.nr. 154, Frederikshavn bygrunde. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side samt fotografier. Erik Einar Holm. Oktober 1989.Omfattede bygninger: 3


Bygning med bevaringsværdi 1 Gl. Torv 12A
Bygning med bevaringsværdi 1 Gl. Torv 12A
Bygning med bevaringsværdi 1 Gl. Torv 14A

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap