Sag: Dommergården (fredning ophævet)

Nytorv 19-21, Frederikshavn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Købmandsgård
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dommergården (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Nytorv 19-21
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Det firelængede bygningsanlæg (forhus og søndre sidebygning opført som købmandsgård 1856, baghuset ældre). F. 1985. * Oph. 2012
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Købmandsgård
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-12-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-41/84

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-03-2009
Begrundelse:
Journal nr.:
2009-7.83.03/813-0001

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
11-06-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Dommergården – bestående af det firlængede bygningsanlæg (forhus og søndre sidebygning opført som købmandsgård 1856, baghuset ældre), Nytorv 19, Frederikshavn Kommune, ud fra en samlet vurdering længere har de kulturhistoriske eller miljømæssige værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen, og skal på den baggrund udtale sig for en ophævelse af fredningen. Forhuset er udefra set et velbevaret eksempel på forhuset til en stor købmandsgård. Det indre er imidlertid præget af årtiers ombygninger. Små rum er slået sammen til store, mure er gennembrudt, de fleste overflader er nye, og nye elementer er tilført. Dommergårdens facade mod Nytorv har arkitektonisk værdi. På den baggrund skal Kulturstyrelsen indstille, at Dommergården udpeges som bevaringsværdig.
Journal nr.:
2011-7.82.04/813-0003

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-05-2013
Journal nr.:
2011-7.82.04/813-0003


Omfattede bygninger: 2


Bevaringsværdig bygning Nytorv 23
Bevaringsværdig bygning Nytorv 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap