Sag: Vestergade 8

Vestergade 008, Hjørring
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 8
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 008
Kommune:
Hjørring
Omfang:
Det cirkulære lysthus med pyramidetag (opført mellem 1828 og 1837). F. 1992.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-01-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at Lysthuset, opført mellem 1828 og 1837, besidder de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningen, der er cirkulær og med pyramidetag, får et monumentalt udtryk ved den hvidkalkede hovedgesims og de 8 hvidkalkede licener. Bygningen er centralt og højt placeret i Gl. Hjørring, og står som arkitektonisk symbol på det lokale borgerskabs kulturliv.
Journal nr.:
411/821-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-11-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
426/821-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap