Sag: Lille Stoklundvej 3

Lille Stoklundvej 3, Læsø
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lille Stoklundvej 3
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Lille Stoklundvej 3
Kommune:
Læsø
Omfang:
Den tangtækte stuehuslænge (før 1680, med enkelte yngre tilføjede fag). F. 1989. Ophævet 2014.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-08-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-98/88

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-02-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at Lille Stoklundvej 3, Læsø Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Kulturstyrelsen anerkender at Lille Stoklundvej 3 er en af ganske få bevarede tanghuse og således tilhører en unik byggeskik, samt at tanghuset i det indre har bevaret dele af en ældre planløsning, et delvist rekonstrueret åbent ildsted med bageovn, gruekedel og bilæggerovn samt flere ældre gulve, lofter og døre. Kulturstyrelsen finder dog samtidig, at Lille Stoklundvej 3 er i et så fremskredet forfald, at bygningen ikke meningsfuldt lader sig istandsætte. Nedstyrtningen af den østre gavl og dele af den vestre gavl samt hullerne i tag og fag er så betydelige, at vaskevoldens underlag og samlingerne mellem spær, bjælker og stolper flere steder er ødelagte. Kulturstyrelsen vurderer samtidig, at forfaldet også i det indre er så fremskredet, at det ældre interiør ikke står til at redde.
Journal nr.:
2008-7.82.04/825-0002

Type:
Scanjour nr
Dato:
02-05-2014
Journal nr.:
2008-7.82.04/825-0002


Omfattede bygninger: 1


Bygning uden fredning/bevaring Lille Stoklundvej 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap