Sag: Løkken Båke

Sømærkevej, Hjørring
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sømærke
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Løkken Båke
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sømærkevej
Kommune:
Hjørring
Omfang:
Sømærket (1884). F. 1997.
Beskrivelse:
Båkerne der udgør et sammenhængende system af sømærker langs vestkysten, afspejler bestræbelserne på at øge sikkerheden til søs i 1800-tallets sidste halvdel, hvor der skete en markant stigning i den internationale sejlads. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sømærke
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-02-1997
Begrundelse:
Bygningssynet finder, at båkerne i Løkken, Vigsø, Thorup, Stenbjerg, Vedersø, Husby Klit, Åregab, Havrvig, Kærgårde og Ringebjerge har de særlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Journal nr.:
1996-911/829-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sømærkevej 0

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap