Sag: Sindal gamle Postkontor

Jernbanegade 006, Hjørring
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Postgård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sindal gamle Postkontor
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jernbanegade 006
Kommune:
Hjørring
Omfang:
Postkontoret (tidl.) (1911 af Hack Kampmann). F. 1997.
Beskrivelse:
Bygningen, der er i to etager med udnyttet tagetage og kælder, er opført med en rektangulær grundplan, fem fag i længden og to fag i bredden. Murene er opført i røde blødstrøgne sten med hvide kvadrelisener ved hjørnerne. Taget er et stort opskalket valmtag med røde tegl med fire kviste mod syd og én mod nord. Den originale indgangsdør i østgavlen er markeret af en bred muret, hvidmalet indfatning. Herover findes et ligeledes hvidmalet ovalt blændingsfelt med fremhævet kant. Foran indgangsdøren står to granitsteler med inskriptionerne: OPFØRT og AAR 1911. De originale vinduer er bevaret undtagen ved bagtrappen. Døren til bagtrappen og til pakke-rummet mod vest er udskiftede. Fra opførelsen har stueetagen været anvendt til postkontor. Det store sydvendte rum har været ekspeditionslokale og det mindre rum mod sydvest har været postmesterens kontor. Her er pengeskabet bevaret. Mod vest har været postindlevering og mod nord budstue til sortering af posten. 1. sal og tagetage har været indrettet til bolig for postmesteren. Mod syd har været 3 værelser/stuer, mod nord en spisestue og i tagetagen soveværelser. I 1974 er postmesteren flyttet og 1. salen er inddraget til posthuset. I den forbindelse er skillevæggene mellem de tre stuer mod syd nedtaget og den midterste del af hovedskillerummet mellem disse sydvendte rum og spisestuen. Trapper og køk-ken står uændret, ligesom værelsesindretningen på 1. sal. I alle etager er mange originale døre og gerichter bevaret. I 1993 er posthuset flyttet til nye lokaler i bycenteret og bygningen har derefter været udlejet. Skov- og Naturstyrelsen er gjort bekendt med posthuset, fordi Post Danmark ønsker at afhænde bygningen. I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 393 af 3. juni 1982 skal Skov- og Naturstyrelsen derfor forinden have mulighed for at tage stilling til, om bygningen bør fredes efter bygningsfredningslovens §3. Vedligeholdelsestilstand: Bygningen er rimeligt velholdt, tæt på tag og fag, men bærer præg af at have været udlejet siden 1993. Yderligere bygningshistorie: Der henvises til kopi af P&T Bygningstjenestens pjece fra 1994 om bygningen. Planforhold: Bygningen er ikke omfattet af en bevarende lokalplan, men ændringer forudsætter kommunalbestyrelsens tilladelse på grund af dens høje bevaringsværdi i kommune-atlasset. Kommuneatlas: Bygningen er i kommuneatlas for Sindal fra 1991 kategoriseret som havende høj bevaringsværdi og er angivet som en af byens mest markante bygninger. Der er stor veneration for bygningen i byen. Fra kommunens side oplyses det, at den potentielle køber (en arkitekt) gerne vil have bygningen fredet. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Postgård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-12-1997
Begrundelse:
Sindal gamle Postkontor, Jernbanegade 6 (1911 af Hack Kampmann), har de fremragende kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning af en bygning under 100 år. Bygningen er et fint eksempel på en enkel, velproportioneret og forholdsvis velbevaret bygning af Hack Kampmann. Den har fra sin opførelse været en statelig og væsentlig bygning for den opvoksende stationsby. (Skov- og Naturstyrelsen, 1997)
Journal nr.:
1996-911/839-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jernbanegade 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap