Sag: Pakhustorvet 1-3, Sindal. Fredning ophævet 2013

Pakhustorvet 1-3, Hjørring
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Pakhustorvet 1-3, Sindal. Fredning ophævet 2013
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Pakhustorvet 1-3
Kommune:
Hjørring
Omfang:
Pakhuset (1909). F. 1987.* Ophævet 2013
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-01-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
926/839-0001; 2013-7.82.04/860-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-10-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
621-14-67/86

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
11-02-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at Pakhustorvet 1-3, 9870 Sindal, Hjørring Kommune har de tilstrækkelige arkitektoniske og kultur¬historiske værdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Pakhustorvet 1-3 bærer i det ydre og særligt i det indre kraftigt præg af modernisering. Anvendelsen af moderne materialer og bygningsdele samt murværkets overfladebehandling har svækket bygningens autenticitet og arkitektoniske udtryk afgørende. I det indre er planløsningen samt de anvendte materialer tidstypiske for 1980erne, mens de er fremmede for en bygning fra 1909. I det indre er det udelukkende den oprindelige tømmerkonstruktion, der vidner om bygningens oprindelse som pakhus. Begrundelsen for udpegningen af Pakhustorvet 1-3 som bevaringsværdig er, at bygningen fortsat indgår som et markant element i bybilledet et vidnesbyrd om byens historie. Bygningen fremstår i det ydre umiddelbart aflæselig som pakhus i kraft af den store, kompakte bygningskrop og de bevarede funktionselementer såsom hejsekvist, læsseporte, langsidernes muråbninger og portåbningen.
Journal nr.:
2013-7.82.04/860-0001

Type:
Scanjour nr
Dato:
26-02-2014
Journal nr.:
2013-7.82.04/860-0001

Type:
Scanjour nr
Dato:
11-02-2014
Journal nr.:
2013-7.82.04/860-0001


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Pakhustorvet 1

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap