Sag: Klitgården, Skagen

Damstedvej 39, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sommerhus
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Klitgården, Skagen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Damstedvej 39
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Det trefløjede, grundmurede bygningsanlæg (1914 efter tegninger af Ulrik Plesner for Christian X og Dronning Alexandrine). Fredet 1992.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sommerhus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-05-1992
Begrundelse:
"Bygningssynet fandt, at ""Klitgården"" har de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Bygningen er intakt, og det kongelige ejerskab er i sig selv kulturhistorie. "
Journal nr.:
411/841-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-09-1997
Begrundelse:
Journal nr.:
1996-926/841-0003


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Damstedvej 39
Fredet bygning Damstedvej 39

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap