Sag: Gl. Skagen Båke

Hans Ruthsvej 015, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Sømærke
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gl. Skagen Båke
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hans Ruthsvej 015
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Sømærket Gl. Skagen Båke (1884). F. 1996.
Beskrivelse:
Båkerne der udgør et sammenhængende system af sømærker langs vestkysten, afspejler bestræbelserne på at øge sikkerheden til søs i 1800-tallets sidste halvdel, hvor der skete en markant stigning i den internationale sejlads. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1997).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Sømærke
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-10-1996
Begrundelse:
Båken er en repræsentant for det sammenhængende system af sømærker langs den jyske vestkyst og sammen med de øvrige fredede sømærker i området fortæller historien om 1800-tallets markante stigning i den internationale sejlads. Endvidere er båken ved sin udformning og placering et markant og skulpturelt element i landskabet syd for Gl. Skagen. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen, 1996).
Journal nr.:
1996-911/841-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hans Ruths Vej 15

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap