Sag: Gårdbogård

Gårdbovej 300, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gårdbogård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gårdbovej 300
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Hovedbygningen (1896 af Martin Borch). F. 1990.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-12-1990
Begrundelse:
Bygningssynet indstillede ejendommens hovedbygning, opført 1893 ved arkitekt Martin Borch, til fredning på grund af dens ganske særlige arkitektoniske værdier. Den velbevarede bygnings nationalromantiske stiltræk præger udformningen af både dens eksteriør og interiører, som fremtræder med en varieret håndværksmæssig og kunstnerisk detaljering udført i udsøgte materialer. Opført i sidste periode af dansk herregårdsbyggeri og beliggende i landets nordligste del er Gårdbogårds hovedbygning en sjældenhed.
Journal nr.:
411/841-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gårdbovej 300

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap