Sag: Skagen Rådhus

Sankt Laurentiivej 087, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Rådhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Skagen Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Laurentiivej 087
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Rådhuset (1966-68 af Ejnar Borg) med nære omgivelser. F. 1995.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Rådhus
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mindesmærke ; Springvand, fontæne ; Anlæg ; Parkeringsplads ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-03-1995
Begrundelse:
Skagen Rådhus repræsenterer de fremragende arkitektoniske værdier, der er forudsætningen for, at et bygningsanlæg, som endnu ikke er hundrede år gammelt, kan fredes. Rådhuset er et originalt arkitekturværk, hvor dansk og lokal byggeskik er tilført træk fra samtidens internationale arkitekturstrømninger. I det ydre er bygningsanlægget karakteriseret ved sin skulpturelle helhedsvirkning. I det indre er de enkelte bygningselementer selvstændighed understreget gennem valget af materialer former og farver. Rådhusets nære omgivelser understøtter det synsmæssige indtryk af rådhuset samtidig med, at de repræsenterer selvstændige arkitektoniske værdier. (EKP, Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Journal nr.:
911/841-0005


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Sct. Laurentii Vej 87

Fredede omgivelser: 5

Signatur Mindesmærke
Signatur Springvand, fontæne
Signatur Anlæg
Signatur Parkeringsplads
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap