Sag: Randrup

Randrupvej 9, Rebild
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Randrup
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Randrupvej 9
Kommune:
Rebild
Omfang:
Hovedbygningens vestre længe (ca. 1550) med tårn (ca. 1570) og karnapper (fra før 1735), det søndre såkaldte italienske hus (ca. 1840) samt søndre og nordre sidelænger (1865 og 1869). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-02-1977
Journal nr.:
66-14-11/75

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-08-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Randrupvej 009, Randrup, matr.nr. 1a, Randrup hovedgård, Skibsted. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 3 sider. Erik Einar Holm. Marts 1975.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Randrupvej 9

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap