Sag: Albæk

Hjortholmvej 41, Rebild
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Albæk
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hjortholmvej 41
Kommune:
Rebild
Omfang:
Det trelængede anlæg bestående af stuehus (ca. 1750, ombygget 1800 og senere, senest 1961-62) og de to tidl. staldlænger (ca. 1850 og senere) samt de fire lindetræer på gårdspladsen foran stuehuset. F. 1990.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-11-1990
Begrundelse:
Bygningssynet indstillede ejendommens stuehuslænge (opført i midten af 1700-årene, ombygget 1800 og senere samt i 1961-62) og de tidligere staldlænger (opført i midten af 1800-årene og senere ombygget) til fredning på grund af bygningernes kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.
Journal nr.:
411/845-0001

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-07-2002
Journal nr.:
2001-926/845-0001


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Hjortholmvej 41
Fredet bygning Hjortholmvej 41
Fredet bygning Hjortholmvej 41

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap