Sag: Ormholt

Nejsumvej 012, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Herregård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ormholt
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nejsumvej 012
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Hovedbygningen (1854). F. 1990.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Herregård
Bebyggelsestype:
Fritliggende ejendom - Herregård
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-11-1990
Begrundelse:
Bygningssynet indstillede ejendommens hovedbygning (opført 1854) til fredning på grund af dens arkitektoniske og kulturhistoriske værdier.
Journal nr.:
411/847-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nejsumvej 12

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap