Sag: Algade 4, Sæby (fredning ophævet)

Algade 4, Frederikshavn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Købmandsgård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Algade 4, Sæby (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Algade 4
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Forhuset (1822). F. 1919. Ophævet 2012.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Købmandsgård
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-03-1919
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
06-09-2012
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder, at Algade 4, Sæby, Frederikshavn Kommune, ikke længere har de arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Mejerigården fremstår udvendigt som et eksempel på den nordjyske empirestil og harmonerer som sådan med genbobygningen, Clasens Gård. Bygningens indre er imidlertid fuldstændig ændret. Bygningen fremstår med nye overflader - listebeklædninger og blankmure - og nye bygningselementer, bl.a. trapper, både udvendigt og indvendigt. Kulturstyrelsen finder dog, at bygningens betydning og fremtræden i gadebilledet begrunder en udpegning som bevaringsværdig.
Journal nr.:
2011-7.82.04/813-0001


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Algade 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap