Sag: Sæby Jernkilde

P. Mønstedsvej 019, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sæby Jernkilde
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
P. Mønstedsvej 019
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Brøndkuranstalten i vinkel og jernpumpen (1887). F. 1992.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-06-1992
Begrundelse:
Bygningssynet fandt, at brøndkuranstalten, opført i 1887 og bestående af jernpumpen og den lave tårnagtige pavillon med to tilhørende loggiaer, har de kulturhistoriske kvaliteter, der begrunder en fredning. Anlægget er et interessant og charmerende eksempel på den tids sundhedskilder og forsøg på helbredelsesmetoder.
Journal nr.:
411/847-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning P Mønstedsvej 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap