Sag: Sæby tidl. Rådhus

Algade 14, Frederikshavn
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Sæby tidl. Rådhus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Algade 14
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Forhuset (1848) og dermed sammenbygget sidehus midt på bagsiden. F. 1959.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
08-12-1959
Journal nr.:
6/59

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-01-2011
Journal nr.:
2010-7.83.03/813-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Algade 14

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap