Sag: Algade 18, Sæby (fredning ophævet)

Algade 18, Frederikshavn
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Algade 18, Sæby (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Algade 18
Kommune:
Frederikshavn
Omfang:
Forhuset (1839). F. 1959. Ophævet 2014.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-12-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
20-02-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke, at forhuset beliggende på Algade 18, Sæby, Frederikshavns Kommune, har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. Forhuset er relativt velbevaret i det ydre, men er i det indre væsentligt ombygget, idet bygningen er opdelt i to lejligheder på tværs af det oprindelige hovedskillerum. Begge lejligheder er kendetegnet ved en nyere, åben planløsning og overflader der virker fremmede for bygningens alder og arkitektur. Kulturstyrelsen finder, at bygningens værdier i dag knytter sig til bygningens facade, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at fastholde fredningen.
Journal nr.:
2013-7.82.04/813-0001

Type:
Scanjour nr
Dato:
01-08-2014
Journal nr.:
2013-7.82.04/813-0001


Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Algade 18

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap