Sag: Nordjyllands Kunstmuseum

Kong Christians Allé 50, Aalborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nordjyllands Kunstmuseum
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kong Christians Allé 50
Kommune:
Aalborg
Omfang:
Museumsbygningen, skulpturparken med omgivende mure og med terrasser og amfiteater, forpladsen med nedkørsel, parkeringspladsen samt den græsbevoksede vold mod Kong Christians Allé (1963-72 af Jean-Jacques Baruël i samarbejde med Elissa Aalto og Alvar Aalto). F. 1995.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Skulptur ; Park, skov ; Anlæg ; Parkeringsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-10-1995
Begrundelse:
"Nordjyllands Kunstmuseum i dansk arkitekturhistorie betragtes som et hovedeksempel på den sene, monumentale modernisme. Samtidig repræsenterer museet et arkitektursyn, der indtager en særstilling indenfor den internationale modernisme, hvor begrebet ""organisk arkitektur"" benyttes til at karakterisere ""de bygningsværker, der gror ud af omstændighederne"". Ved Nordjyllands Kunstmuseum kommer dette umiddelbart til udtryk i det skulpturelt udformede anlægs placering i slugten nedenfor højdedraget. Bygningsanlægget med skulpturpark og amfiteater indgår i et arkitektonisk samspil med landskabet, som tilfører stedet en egen indentitet. Museumsbygningen er imidlertid først og fremmest bemærkelsesværdig ved den måde, hvorpå stedets dagslys drages ind i udstillingsrummene. Arkitekternes følsomhed for lyset, kombineret med lysteknisk indsigt og overlegen formgivning kommer på enestående måde frem i ovenlyssalenes lofter og reflektorer. Et konsekvent valg af materialer, og materialernes kvalitet, giver tillige med mange originale bygningsdetaljer museumsbygningen et eksklusivt anstrøg. (ELI, Skov- og Naturstyrelsen 1995). "
Journal nr.:
911/851-0001


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kong Christians Alle 50

Fredede omgivelser: 5

Signatur Mur
Signatur Skulptur
Signatur Park, skov
Signatur Anlæg
Signatur Parkeringsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap