Sag: Ryesgade Skole

Ryesgade 52, Aalborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
5
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ryesgade Skole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ryesgade 52
Kommune:
Aalborg
Omfang:
Administrations- og gymnastikbygningen, de fire pavilloner med to forbindende toiletbygninger samt skolegården (1911 og udvidet 1917 af Oscar Beck). F. 1995. *
Antal bygninger:
5
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-08-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
911/851-0003

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-12-2008
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.83.03/851-0001


Omfattede bygninger: 5


Fredet bygning Ryesgade 52A
Fredet bygning Ryesgade 56A
Fredet bygning Ryesgade 58
Fredet bygning Ryesgade 60A
Fredet bygning Ryesgade 54A

Fredede omgivelser: 1

Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap