Sag: Ålborg Slot

Slotspladsen 1, Aalborg
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Slot
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Ålborg Slot
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotspladsen 1
Kommune:
Aalborg
Omfang:
Slottets nord-, øst- og sydfløj (1539-ca. 1550 af Martin Bussert samt 1633 og 1705), muren der afgrænser slotsgårdens vestside samt det omgivende voldanlæg. F. 1918.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
18-04-1984
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Slotspladsen 1A
Fredet bygning Slotspladsen 1A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap