Sag: Christiansø

Christiansø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Antal bygninger:
0
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christiansø
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Christiansø
Omfang:
"Fæstningsværkerne og fæstningsmurene (1684-87 af Gottfried Hoffmann og Anthony Coucheron og senere), hegnsmure, trapper og brønde samt følgende bygninger: Store Tårn (1684 af Anthony Coucheron, forhøjet 1843-44, taget fjernet 1879, fyrtårn indbygget 1801-05 af Westh og P. de Løvenørn). Bryggeri og bageri ""Bella Vista"" (1845). Kommandantboligen (ca. 1730). Kommandantens stald, nu købmandsbutik (ca. 1730 og senere). Forvalterboligen, ""Børsen"" (1735-38 af H.B. Wolffsen, ombygget ca. 1809) med bagved liggende hytte ""Hønsehuset"" (ca. 1800) og gl. kværnhus ""Vaskehus"" (1680'erne). Store Magasin (1736, efter projekt 1710, ombygget 1813). Gamle Kro, tidl. ingeniørkaptajnens bolig (1736). Kommandantens bryggers og vaskehus, nu udsalgsbod ""Flisen"" (før 1750). Møllehus (1761). Soluret (1765). Hovedvagten (1767). ""Stibolts Minde"", mindesten (1771). Kasernen, ""Gaden"", vestre og østre længe (1789-91). Pavillon i kommandantens have (ca. 1800). Lighuset, tidl. bagerhus (ca. 1800). Krudthus i Gyldenløves Batteri (ca. 1800). Lille Krudtmagasin i Bielkes Batteri (1808, nu ruin). Pakhuset (1808). Krudthus i Juels Batteri (1810). Krudthus nord for Dronningens Batteri (1810). Det tidl. bombemagasin, ""Smedien"". Brøndhus ved Kildenfals brønd (1810). Sprøjtehuset, ""Bohlendachhuset"" (ca. 1812 af P. Suenson). Store Krudtmagasin (1813 af P. Suenson, nu ruin). Store Affutagehus (ca. 1813 af P. Suenson, nu ruin). Den tidl. staldbygning, ""Hestehytten"" (mellem 1813 og 1820). Det tidl. møllemagasin ved kommandantens have (ca. 1820). Bagerens hus, ""Rugmarkshuset"" (før 1843). Lægebolig, tidl. præstegård, ""Mindet"" (ca. 1831, muligvis af Jørgen Hansen Koch). Skolen (1831, muligvis af Jørgen Hansen Koch). Lægekonsultation, ""Palivaren"" (1813, flyttet i 1860'erne). Ravelinvagten (1836, muligvis efter tegning 1807 af C.C. Magens). Krudthus i Hertugindens Batteri, ""Vaskehuset"" (ca. 1840). Taljehytten, ""Kalvehytten"" (før 1843, udvidet mod nord). Ammunitionshus i Bielkes Batteri (1848). Kardusmagasinet (1848). Ammunitionshus i Kongens Batteri (1848). Soldaterhytterne på Møllebakkens vestside, langs vejen fra Kongens Batteri til Juels Batteri og bag Østre længe (1700-tallet, enkelte muligvis ældre, delvis ombygget i 1800-tallet og 1900-tallet). F. 1924."
Antal bygninger:
0
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mindesmærke ; Andet

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1924
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Christiansø. Umatrikuleret. Arkitekturhistorie. 117 sider inkl. fotografier og tegninger. Eksamensopgave ved Lunds Universitet. Anne-Marie Blennow og Anna-Karina Nilsson. 1971.Omfattede bygninger: 0Fredede omgivelser: 2

Signatur Mindesmærke
Signatur Andet


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap