Sag: Frederiksø

Frederiksø
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Antal bygninger:
0
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Frederiksø
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederiksø
Omfang:
"Lille Tårn (1685-87 af Gottfried Hoffmann og Anthony Coucheron). Kasernen, ""Gaden"", vestre længe (1685) og østre længe (ca. 1709, delvis fornyet 1848). Feltskærernes bolig, næstkommanderendes bolig (1685, tilbygninger mod syd 1736 og nord efter 1811). Smedie og smedebolig (1680'erne, den sydlige tilbygning fra 2. halvdel af 1700-tallet). Lazaret (ca. 1709, sydlige ende tilbygget 1848). ""Månen"" (opført 1709 som mandskabsbarak, senere danse- og teatersal, delvis fornyet 1848, halvdelen nedrevet efter 1865). Krudthus i Spanns Batteri (ca. 1808). Bødlens hus, tidl. vagtstue (1684). Tovværksboden (1700-tallet). Bådsmandshytten (før 1808). Materialboden, tidl. brandstue (før 1808). Den tidl. studestald (ca. 1820). Statsfængslet, ""Ballonen"" (1825, muligvis af Jørgen Hansen Koch, ombygget 1831). Kanonbådsskurene (1843, to opført 1820 på Kildendal, flyttet 1843). Gigskuret, senere røgeri (flyttet 1844, ombygget i 1900-tallet).Vandhus ved Sehesteds Batteri. Soldaterhytterne mellem kanonbådsskurene og feltskærerboligen, mellem ""Månen"" og Lilletårn (1700-tallet muligvis ældre, delvis ombygget i 1800-1900-tallet). F. 1924."
Antal bygninger:
0
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fæstningsanlæg
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1924
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Christiansø. Umatrikuleret. Generel historisk redegørelse. 10 sider inkl. fotografier. Hannes Stephensen. Marts 1976.Omfattede bygninger: 0Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap