Sag: Oluf Bagers Mødrenegård, tidl. Amtstuegård

Nørregade 29, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Oluf Bagers Mødrenegård, tidl. Amtstuegård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørregade 29
Kommune:
Odense
Omfang:
Forhuset med tilstødende i forlængelse af hinanden liggende to sidelænger på ni og 18 fag (forhuset og dermed sammenbygget sidehus på ni fag fra 1586; det dertil føjede sidehus på 18 fag fra ca. 1830). F. 1919.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
28-01-1983
Journal nr.:
626-7-4/82

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-05-1954
Journal nr.:
6/54

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-03-1919
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nørregade 029, Oluf Bagers mødrenegård, matr.nr. 1361, Odense bygrunde Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 3 sider. Ebbe Lehn Petersen. Februar 1978.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nørregade 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap