Sag: Hunderupvej 34

Hunderupvej 34, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Hunderupvej 34
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Hunderupvej 34
Kommune:
Odense
Omfang:
Den vinkelbyggede beboelsesejendom med segmentfronton over midterpartiet (1902 af Anton Rosen). F. 1994.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-05-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
926/461-0003

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-05-1994
Begrundelse:
Såvel som det ydre som det indre er velbevaret. Bygningen er desuden betydningsfuld for Odense by og er en fin repræsentant for Anton Rosens arbejde i provinsen.
Journal nr.:
911/461-0001


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Hunderupvej 34 Matr.nr. 302ff Bygningshistorisk Rapport Jørgen Ganshorn 10 sider Juni 1996Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Hunderupvej 34

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap