Sag: Vestergade 70

Vestergade 70, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Købmandsgård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 70
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 70
Kommune:
Odense
Omfang:
Sidehuset af bindingsværk (1700-tallet). F. 1984.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Købmandsgård
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-01-1986
Begrundelse:
Journal nr.:
625-7-230/83

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-05-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-7-131/83


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 70

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap