Sag: Den tidl. Latinskole

Frue Kirkestræde 10-12, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Skole
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den tidl. Latinskole
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frue Kirkestræde 10-12
Kommune:
Odense
Omfang:
Den tidl. latinskole ved Vor Frue Kirke samt det med marksten brolagte areal øst for bygningens østgavl (1600-tallet med middelalderligt fundament, ombyg. 1860 og restaureret 1955 af Axel Jacobsen). F. 1996.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-09-1996
Begrundelse:
At den tidligere latinskole ved Vor Frue Kirke, Frue Kirkestræde i Odense, samt den omgivende brolægning, på trods af flere ombygninger har de fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en fredning. Bygningens fundament er i øvrigt middelalderligt og ligesom to sandstensplader i nordmuren, der er dateret 1528, automatisk fredet i henhold til bygningsfredningslovens § 4. (Skov- og Naturstyrelsen, 1996).
Journal nr.:
911/461-0002


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Frue Kirkestræde 10

Fredede omgivelser: 1

Signatur Belægning, fortov


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap