Sag: Bispens Lysthus

Filosofgangen 10, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bispens Lysthus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Filosofgangen 10
Kommune:
Odense
Omfang:
Lysthuset. F. 2004
Beskrivelse:
"Jvf. materiale fra bygningssynets møde den 4. februar 2004. Huset er placeret på den ret stejle åbred, og dets sydlige side står således på stolper i åen. Det er opført af kraftigt egebindingsværk med murede tavl. Tømmeret er malet mørk rød, og tavlene er kalket røde. Huset har pyramidetag med relativt stort, bræddebeklædt udhæng. Det er teglhængt med sortglaserede vingetegl; i toppen er placeret en lille dekorativ metalkuppel. Mod vandet er 4 hvidmalede, torammede vinduer med en sprosse i hver ramme. På havesiden har huset en tofløjet dør, med smårudet glas foroven og fyldinger i bunden. Døren er omkranset af en kraftig gericht med barokke profiler. Såvel døren som vinduerne har forskellige typer beslag, heraf nogle originale 1700-tals. Lysthuset har ferniseret bræddegulv, loftet er gråmalet med brædder over loftsbjælkerne, som i øvrigt har en karakteristisk, høvlet hulkehlprofil på kanterne. På væggene er bindingsværket indvendigt fyldt ud med træbeklædning i tavlene. Desuden har væggen et gennemgående panel med smalle, lodretstillede brædder fra gulv til underkanten af vinduerne, hvor den afsluttes med en vandret topliste. Panelet er malet grøn, mens bindingsværk og beklædning er gult med et snoet dekorationsmotiv i rødt og grønt. Baggrund: "Bispens Lysthus" har mange historier knyttet til sig, som dog for de flestes vedkommende er udokumenterede. Det gælder således bl.a. historier, som giver Thomas Kingo æren for husets opførelse. Mere sandsynligt, men stadig udokumenteret, menes det, at H.C. Andersen har læst sine eventyr højt for biskoppen i lysthuset. Vedligeholdelsestilstand: Huset er vel vedligeholdt. Der blev i 1983-84 foretaget en større istandsættelse med blandt andet udskiftning af fodtømmer samt reparation af tag og vinduer. Planbestemmelser: Der er ikke udarbejdet lokalplan, som omhandler lysthuset. Kommuneatlas: Lysthuset er ikke registreret i atlasset for Odense Kommune. Omgivelser: Da lysthuset ligger ned til åen, som har en offentligt park på den modsatte side, er huset synligt for offentligheden. Det har stor miljømæssig værdi, da det i høj grad understøtter oplevelsen af det historiske åløb."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
19-10-2004
Begrundelse:
"Bispens Lysthus", Filosofgangen 10 i Odense, har de kulturhistoriske og især de arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Lysthuset fremstår med stor autenticitet med bl.a. barokke gerichter, 1700-tals beslag på dør og vinduer samt profiler på loftsbjælker. Detaljerne i interiøret med bræddebeklædning og bemalinger, bindingsværket med mønstermurværk i de kalkede tavl samt pyramidetaget med det lille "spir" i toppen er alle betydningsdetaljer, som understreger husets karakter og alder.
Journal nr.:
2003-112/461-0005


Omfattede bygninger: 1Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang

Sagen omfatter yderligere 1 bygning.

Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00