Sag: Paghs Gård

Overgade 24-26 og Overstræde 2A-2B, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Paghs Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Overgade 24-26 og Overstræde 2A-2B
Kommune:
Odense
Omfang:
Bebyggelsen mod Overgade, Overstræde og Bangs Boder samt gårdens vestlænge (1700-1800-tallet, hvælvet kælder ca. 1500). F. 1919. Udv. 1978.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-10-1979
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
29-05-1978
Journal nr.:
66-7-210/78

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-03-1919
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Ingen tilgængelige dokumenter.

Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Overgade 24

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap