Sag: Landsarkivet

Jernbanegade 36, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Arkiv / bibliotek
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Landsarkivet
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jernbanegade 36
Kommune:
Odense
Omfang:
Arkivbygningen og arkivarboligen med læsesal samt mellembygningen (1892-93 af Martin Borch). F. 1984.
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Arkiv / bibliotek
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-08-1984
Journal nr.:
621-7-124/83


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Jernbanegade 36A
Fredet bygning Jernbanegade 36A

Fredede omgivelser: 0


Sagen omfatter yderligere 1 bygning.

Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00