Sag: Bankegården

Ryttervejen 12, Odense
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bondegård
Antal bygninger:
4
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bankegården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Ryttervejen 12
Kommune:
Odense
Omfang:
Gårdanlægget (stuehus 1873, bryggers 1770 og 1890; tærskelade 1857 og 1870; portlængen 1883 og stalden ca. 1850) samt det fritliggende tørvehus og den brolagte gårdsplads. F. 1990.*
Antal bygninger:
4
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-03-1990
Journal nr.:
411/461-0004

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
05-03-1990
Journal nr.:
426/461-0001


Omfattede bygninger: 4


Fredet bygning Ryttervejen 12
Fredet bygning Ryttervejen 12
Fredet bygning Ryttervejen 12
Fredet bygning Ryttervejen 12

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap