Sag: Tarup gamle Præstegård (fredning ophævet)

Præstegårdsvænget 51, Odense
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Præstegård
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tarup gamle Præstegård (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Præstegårdsvænget 51
Kommune:
Odense
Omfang:
Stuehuset med udbygning og foranliggende længer (1700-tallet, 1832). F. 1945. Ophævet 2018
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Præstegård
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
17-05-1984
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-02-1945
Journal nr.:
49/44

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
05-12-2018
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at Tarup Gamle Præstegård, Præstegårdsvænget 51, Odense Kommune har de væsentlige kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen af stuehuset med udbygning og foranliggende længer. I det ydre fremtræder Tarup Gamle Præstegård i store træk som en traditionel fynsk bondegård. Imidlertid har ombygninger i 1900-tallet fjernet en række af de karakteristika, som længerne oprindeligt havde. Den ti fag lange udbygning mod haven, der oprindeligt var to fag lang, har svækket stuehusets ellers traditionelle proportionering. Avlslængerne er gennem tiden blevet forsynet med en mængde nyere, bræddebeklædte døre og traditionelt udførte, smårudede vinduer, hvormed det oprindelige hierarki mellem stuehuset og avlslængerne er væsentligt forringet, ligesom avlslængernes oprindelige udtryk derved er blevet ændret. I det indre er samtlige længer kendetegnet ved ændrede planløsninger og rumstørrelser. I stuehuset er den oprindelige planløsning slet ikke genkendelig, kun enkelte dele af hovedskillevæggen og få tvær-skillevægge er bevaret, de øvrige er flyttet eller helt fjernet. Placeringen af stuehusets køkken er ikke oprindelig, det lå oprindeligt mod haven, hvor det i dag ligger mod gårdspladsen, og de mange tilkomne toiletter er ligeledes ustruktureret fordelt. Det er således ikke til at aflæse, hvordan det store statelige stuehus var indrettet og fungerede i sin storhedstid. Ligeledes er avlslængernes oprindelige funktioner svært aflæselige med de nuværende planløsninger. Hertil kommer, at der overalt er nyere overflader på gulve, vægge og lofter samt nyere skydedøre, plane døre og franske døre. Der er kun bevaret enkelte ældre bygningsdele i stuehusets indre - i form af fyldingsdøre og gerichter. Ejendommen blev fredet som et eksempel på en trelænget præstegård, men ændringerne i det ydre og i særdeleshed det indre er ikke udført i forståelse for længernes alder, arkitektur eller indbyrdes hierarki, og de ændrede planløsninger og den nyere materialeholdning har i høj grad har svækket fredningsværdierne. At der er bevaret enkelte ældre bygningsdele i stuehusets indre vurderes ikke at være tilstrækkeligt til en opretholdelse af fredningen, trods det umiddelbart helstøbte ydre.
Journal nr.:
18/02564


Omfattede bygninger: 1


Bygning med bevaringsværdi 2 Præstegårdsvænget 51

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap