Sag: Tejn Stubmølle

Melstedvej 25 M (tidl. Møllegade 7 A), Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Tejn Stubmølle
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Melstedvej 25 M (tidl. Møllegade 7 A)
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Stubmøllen (ca. 1800, flyttet 1850 og 2006).
Fredet 1959.
Beskrivelse:
Tejn Stubmølle står på en bakke nær landevejen lige udenfor Melsted. Møllen står i det åbne landskab nær Melstedgård og indgår som en del af det kulturhistoriske museums formidling.

Tejn Stubmølle har en firdelt møllefod, der er sat på høj, rund, muret, pudset og kalket stensokkel med gennemgang, så man kan gå under møllen. Møllen er udført helt i tjæret træværk. Møllekrop samt tag er spånklædt, dog er møllekroppens bagside bræddebeklædt med lister over samlingerne ligesom gavlen bag vingeakslen er bræddebeklædt. På alle møllens sidder ses enrammede vinduer, der enten er lodrette og sidehængslet eller vandrette og tophængslede. Møllen krøjes ved hjælp af stjerten på møllens bagside, der med små påmonterede trin, håndlister og en lille stige fungerer som opgang til møllen. På denne side er indgangsdøren og en luge udfor kværnloftet. Møllen har vinger med jalousier med fjedersvikning. Øverst på taget er der opsat en vindfløj.

I det indre har møllen to lofter, på møllens øverste loft findes møllens ene kværn. Her ses også møllens gangværk og indvendige hejseværk, der kan hejse sække op gennem en lem i broloftet. Hejseværket kan både betjenes på begge lofter og udefra under møllen. På nederste loft er kværnens letteværk og meltuden, hvor fra sækkene fyldes. 
Bygningshistorie:
Tejn Stubmølle er sandsynligvis opført omkring år 1800 ved Årsballe, hvor den bar navnet Trebene Mølle. Omkring 1850 blev den flyttet til Tejn. Trods sin høje beliggenhed var der ikke vind nok, og ejeren i 1882, Peter Mikkelsen, tog møllen ned og genopførte den på et rundt fundament med gennemgang, hvilket gør, at den adskiller sig fra de øvrige bornholmske stubmøller.
 
Møller Peter Mikkelsen gjorde også møllen større ved at udvide både i højden og i dybden. Ved udvidelsen af møllen blev der blandt andet givet plads for et indvendigt hejseværk, som kunne hejse sække op gennem en lem i broloftsgulvet. Det er almindeligt, at hejseværkerne sad udvendig på lægavlen, som på både Bechs mølle og Egeby mølle. Også vingerne blev moderniserede fra split til vinger med regulerbare jalousier med fjedersvikning; en tidlig form for selvsvikning, hvor der ikke var iboret en ladestok i åsen. Vingerne løber "mod uret", modsat de fleste andre stubmøller.

Peter Mikkelsens søn drev møllen frem til 1941, hvor møllen var omgivet af beplantning og bebyggelse, der forhindrede møllen i at fungere. Herefter overtog Foreningen Bornholm møllen. Foreningen har vedligeholdt møllen, i nogle år hjulpet af en lokal støtteforening i Tejn.

Da en istandsættelse var nødvendig i begyndelsen af 2000-årene, besluttede man at flytte møllen til Landbrugsmuseet Melstedgård i 2006.
 
Her blev den i adskilt tilstand hovedistandsat, og rekonstrueret med fjedersvinkning, en ny -ældre -kværnsten.
 
Møllen blev indviet i 2009.
kilder:
http://kulturarvbornholm.web123.dk/site/369/

Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og Status, 1993
Miljømæssig værdi:
Den miljømæssige værdi ved Tejn Stubmølle knytter sig til dens høje beliggenhed i det åbne landskab udenfor Melsted og Gudhjem. Udover at stå som et markant pejlemærke i landskabet, gør beliggenheden at møllen let kan fange vinden fra alle vindretninger. Endelig indgår Tejn Stubmølle i en harmonisk sammenhæng med Melstedgård Landbrugsmuseum, hvorved der dannes et helstøbt kulturmiljø.
Kulturhistorisk værdi:
Tidligere fandtes der mange stubmøller af denne type på Bornholm. Mange af disse fungerede som møller under enkelte gårde, men da mølleprivilegiet ikke fandtes på Bornholm kunne enhver opføre en mølle og drive forretning. Herved kom møllerne til at ligge med kort afstand. Det store antal møller gjorde, at de fleste møllere havde en supplerende indtægt fra et andet erhverv. De små vand- og stubmøller blev i løbet af 1800-tallet, udkonkurreret af de hollandske møller, der var langt mere driftssikre og havde en større kapacitet.  

Den kulturhistoriske værdi ved Tejn Stubmølle knytter sig i det ydre til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger og stjert fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine, vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til møllens karakteristiske udformning med en firdelt møllefod, møllekrop, tag, vinger med fjedersvikning, stjert og hejseværk udført i træ. Endelig kommer den særegne høje, runde sokkel med gennemgang, der udover at give bedre vindforhold til møllen, sandsynligvis også har kunnet anvendes til opbevaring.  

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til inddelingen i lofter og det bevarede mølleinventar med samtlige detaljer.
Arkitektonisk værdi:
Den arkitektoniske værdi ved Tejn Stubmølle knytter sig til den lille stubmølle, hvor den enkle og rent funktionelt betingede udformning samt den virkningsfulde, mørke farvesætning fremhæves af placeringen på den høje, hvide sokkel. Sammen med møllens levende spånbeklædning opstår hermed et enkelt og skulpturelt udtryk. Møllens dekorative præg er integreret i den funktionsbetingede udformning og opstår gennem den forskelligartede anvendelse af det tjærede tømmer. 
Bærende fredningsværdier:
De bærende fredningsværdier ved Tejn Stubmølle knytter sig i det ydre til den høje, runde, hvidkalkede sokkel af natursten, krydsfod, stub, spån- og bræddebeklædt møllekrop, spånbeklædt tag, stjerten med gelændere, trin og stivere samt vingerne med jalousier og fjerdersvikning. Hertil kommer alle ældre og traditionelt udførte detaljer samt den traditionelle materialeholdning. 

I det indre knytter de bærende fredningsværdier sig til inddelingen i lofter, stubben, stenbjælken, ligeløbstrappen og det bevarede og mølle-, hejse- og gangværk med alle detaljer. Hertil kommer den traditionelle materialeholdning.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Vindmølleanlæg
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-12-1959
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-04-2015
Journal nr.:
2009-7.82.02/400-0001


Dokumenter

Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokumentOmfattede bygninger: 1


Fredet bygning Melstedvej 25M

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap