Sag: Rønne Tinghus

Store Torv 1, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rønne Tinghus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Torv 1
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Tinghuset (Det tidl. Ting-, Råd- og Arresthus, 1834 af Henning Pedersen). F. 1977.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Ting- / arresthus
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-03-1977
Journal nr.:
66-6-7/75

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-01-1977
Journal nr.:
66-6-7/75


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Torv 1

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap