Sag: Storegade 15, Aakirkeby

Storegade 15, Bornholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Storegade 15, Aakirkeby
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Storegade 15
Kommune:
Bornholm
Omfang:
Forhuset (1856) og den brolagte forplads med kastanietræ ud for ejendommen Storegade 15. F. 1988.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Træer

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-06-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
621-6-20/85


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Storegade 015, matr.nr. 7, Åkirkeby bygrunde. Summarisk bygningsarkæologisk redegørelse. 1 side samt tegninger og fotografier (27 optagelser). Niels-Holger Larsen/Bornholms Museum. Oktober 1988.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Storegade 15

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Træer


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap