Sag: Dreyersvej 9 , villa

Dreyersvej 9, Hørsholm
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dreyersvej 9 , villa
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Dreyersvej 9
Kommune:
Hørsholm
Omfang:
Villaen (1938 af Steen Eiler Rasmussen). F. 2006*
Beskrivelse:
"Beskrivelse jf. oplæg til Bygningssynet af 18. aug. 2005: Bygningshistorie Villaen er opført i 1938 af arkitekt og professor Steen Eiler Rasmussen som egen bolig og tegnestue. Villaen bebos i dag af arkitektens barnebarn. Villaen har i 1990 været behandlet af det daværende Særlige Bygningssynet, som imidlertid valgte ikke at indstille huset til fredning. Beskrivelse - udvendigt Villaen, der er beliggende med en nord-sydvendt orientering på en højtliggende, blind parallelvej til Rungsted Strandvej, er placeret helt ud til vejen i grundens nordøstligste hjørne, så den ”..ikke kommer til at skygge for sin egen Have”. Villaen, der er i 1½ plan, har en kubisk og enkel hovedform og er bygget med tra-ditionelle, håndværksmæssige løsninger, der er typisk for 1930ernes danske funk-tionalisme eller snarere: funktionelle tradition med Kay Fiskers term. Ydermurene er i gul blankmur, der krones af et stort sadeltag uden udhæng. Taget er tækket med den originale eternitskifer og udstyret med en stor skorsten i gule teglsten. Huset har bevaret sin tilbagetrukne, blåmalede hoveddør og sine originale, toram-mede vinduer i hvidmalede rammer med hvidmalede skodder, der i gavlen ud mod vejen danner en meget karakteristisk „vinduesstribe“. I den modsatte gavl mod haven er stueetagens oprindeligt fire glasdøre, der korresponderede med den øvre etages fire vinduesrammer, udskiftet af Steen Eiler Rasmussen selv med tre nyere døre i termoglas. Villaens oprindelige have, der var tegnet i kvarterer af C. Th. Sørensen, er i dag frastykket, men man har omkring huset bevaret belægninger og en terrasse, belagt med gule teglsten. Beskrivelse – indvendigt Indvendigt har huset bevaret sin oprindelige og meget funktionsbestemte plan, der ifølge arkitekten selv var „modsat hvad folk plejer, således at alle de rum, der kræver noget videre husarbejde ligger i samme plan“. En plan, der lidt enkelt ud-trykt rummer opholdsrum til børnene i stueetagen og til de voksne på første sal. Samtidig er rummene orienteret så de ”får Sol paa detT idspunkt, hvor man er der mest”. I stueplanet ligger mod nord indgangen med tilhørende forstue og trapperum, hvorfra der er dør til en længdegående fordelingsgang, der meget atypisk midt i huset går gennem husets badeværelse, eller ”hygiejnerum” som det omtaltes i samtidige beskrivelser. Fra gangen er der adgang til pigeværelse og børneværelser i husets østlige langside, og til et forældresoveværelse samt en stor spise-/legestue med adgang til haven i husets vestlige side. Bag den kombinerede spise- og lege-stue ligger husets lille køkken, som via det originale gennemrækningsskab står i praktisk forbindelse med det tilstødende rum.Førstesalen, der er indrettet under husets store, skrånende tag, rummer en 50 kvm stor, tøndehvælvet opholdsstue, der også har fungeret som Steen Eiler Rasmussens arbejdsrum og tegnestue. Stuen har foran de store vinduer i sydgavlen bevaret sin originale blomsterkummer og langs hele den østlige langside sine originale, ind-byggede reoler med en gennemgående, dekorativ tegningsfrise af ”Thorvaldsens hjemkomst”. Stuens oprindelige pejs blev under krigen erstattet med den nuvæ-rende, genbrugte ovn med gulhvide kakler og dekorativt topstykke. Fra den store opholdsstue er i siderne adgang til dels et lille thekøkken, dels to ar-kivrum under det skrånende tag. Villaen har i de store træk bevaret sine originale overflader, indretninger og farve-holdninger: Gulvene er overalt dækket af bøgeparket, der dog i legestuen er ud-skiftet med egeparket. Lofter og vægge er fortsat pudsede og hvidmalede, dørene er de originale, glatte og hvidmalede døre med sorte greb, og spise-/legestuen har bevaret sin praktiske beklædning af lodretstillede brædder, der er blevet gråmalet. Endvidere har man bevaret husets sortmalede paneler og sortmalede radiatorer samt trapperummets sortmalede bræddebeklædning, men har dog p.t. afslebet det oprindeligt sortstribede bræddegulv. Køkkenet med dets originale indretning og elementer er ligeledes bibeholdt lige-som badeværelsets sorte terrazzogulv, havgrønne stiftmosaikbeklædning, hvide sanitet samt ribbe og arbejdsbord. Vedligeholdelsestilstand Huset synes generelt at trænge til lidt udvendig malerbehandling, men er bevaret med stor veneration for de oprindelige detaljer, farver og materialevalg. Planforhold Vil blive oplyst på mødet. Kommuneatlas Villaen har i Hørsholm Kommuneatlas middel bevaringsværdi."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Bebyggelsestype:
Stationsby - Villakvarter, parcelhusområde
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
21-02-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/223-0004

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-12-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/223-0001

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-05-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-112/223-0004


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Dreyersvej 9

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap