Sag: Nyhavn 49

Nyhavn 49, hj. af Toldbodgade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 49
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 49, hj. af Toldbodgade
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1746, forhøjet med en etage 1886). F. 1932.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-12-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0006

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
07-09-1932
Begrundelse:
Journal nr.:
64/31


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nyhavn 049, Sankt Annæ Ø. kv. 25. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider (håndskrevet). Usigneret (Allan Tønnesen). Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 49

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap