Sag: Cirkusbygningen

Jernbanegade 8, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Cirkusbygningen
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jernbanegade 8
Kommune:
København
Omfang:
Cirkusbygningen med udbygning mod nord (1886 af Henrik Vilhelm Brinkopff, med frise af Frederik Hammeleff, ombygget efter brand i 1914). F. 1988. *
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-12-1988
Journal nr.:
621-15-412/87

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-09-2011
Journal nr.:
2011-7.83.03/101-0005


Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Jernbanegade 8
Fredet bygning Jernbanegade 8
Fredet bygning Jernbanegade 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap