Sag: Store Kongensgade 082

Store Kongensgade 082, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Store Kongensgade 082
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kongensgade 082
Kommune:
København
Omfang:
Forhus (før 1734, helt ombygget 1795, facadeudsmykningen fra 1840'rne) med sidehus og baghus. F. 1979.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
17-05-1979
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-767/0/78

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-06-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-547/81


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Store Kongensgade 082, Sankt Annæ Ø. kv. 255. Bygningshistorisk undersøgelse. 28 sider inkl. tegninger. Tegnestuen Kvisten. Oktober 1983.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Kongensgade 82

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap