Sag: Kompagnistræde 4

Kompagnistræde 004, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kompagnistræde 4
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kompagnistræde 004
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1798). F. 1978.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
27-01-1978
Begrundelse:
Journal nr.:
66-15-618/75

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-06-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
626-15-36/84


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kompagnistræde 4

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap