Sag: Kanslergården

Jagtvej 200, Serridslevvej 34-40, Borgmester Jensens Allé 22, Ove Rodes Plads 1 og Kanslergade 2-8, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kanslergården
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Jagtvej 200, Serridslevvej 34-40, Borgmester Jensens Allé 22, Ove Rodes Plads 1 og Kanslergade 2-8
Kommune:
København
Omfang:
Etagebeboelseskomplekset bestående af syv forhuse og et sidehus med de to indre gårde (1919 af Henning Hansen). F. 2001.*
Beskrivelse:
"Jf. materiale til Bygningssynsmøde den 21. juni 2000. Beskrivelse: Ejendommen, der opførtes for Københavns Kommune og bl.a. beboedes af statsminister Thorvald Stauning under ""Kanslergadeforliget"" i 1933, udgør en større, hel karré af L-lignende form, opdelt i to gårde ved et tværgående sidehus. Ejendommen er i tre etager, foruden en fjerde loftsetage i det teglhængte, røde mansardtag. Formsproget er neobarokt, således er de røde blankstensfacader tilført malerisk variation og reliefvirkning ved meget karakteristiske, vertikale markeringer af indgangsdørene, der i tre forskellige ""motivvariationer"" i risalitagtige fremspring indrammes af lyst pudsede hjørnekvadre, karnapfag og kolossalpilastre samt lodrette rækker af indbyggede altaner, der understreger facadens reliefeffekt. Ejendommen har overalt de originale, blå- og gråmalede porte med rundbuede stik, de originale indgangsdøre - der dels ses som lakerede trædøre med fyldninger, dels som lakerede glasdøre med fine, svungne sprosser - samt overalt de originale - overvejende firerammede - vinduer med småsprossede ruder i hvidmalede rammer og karme og tilsvarende forsatsvinduer. De to gårde har gulpudsede mure og overalt de originale, småsprossede vinduer i hvidmalede rammer og karme samt de originale døre og porte med gråt- og hvidmalet træværk. Trappeopgangene, der veksler lidt i størrelse og form, er rummelige og herskabelige med terrazzogulve, malet navnetavle og glasfløjdøre i indgangspartiet og i trapperummene linoleumsklædte trin, svagt grønmalede vægge og det oprindelige rækværk med profilerede sprosser og håndlister i lakeret træ. På hver etage er der gennem de originale fyldningsdøre i lakeret egetræ adgang til to lejligheder, der i størrelse veksler fra 140-220 kvm. Lejlighederne, ca. 100 i alt, er efter ejerens oplysninger hovedsageligt meget velbevarede og er typisk indrettet med en række stuer og en lille, indbygget altan mod gaden, og soveværelser, køkken, pigeværelse og bad mod gården. Korridorarealet er af praktiske hensyn minimeret mest muligt. Lejlighederne har for hovedpartens vedkommende de originale parket- og bræddegulve samt fyldningsdøre og stuklofter. I enkelte lejligheder er køkkenets spisekammer inddraget i det nuværende køkken. Vedligeholdelsestilstand: Ejendommen fremtræder vel vedligeholdt med nyligt istandsatte vinduer og trapperum. Planbestemmelser: Vil blive oplyst på mødet. Kommuneatlas: Ejendommen har i bydelsatlas Østerbro høj bevaringsværdi."
Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Gårdrum, gårdsplads ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Dato:
18-05-2001
Begrundelse:
Jf. brev af den 16. januar 2001. Begrundelsen for fredningen er, at ejendommen med dens neobarokke rødstensfacader med reliefskabende, lyst pudsede indgangspartier, altaner, karnapper og pilastre er et velbevaret eksempel på Københavns Kommunes tidlige, mere herskabeligt udformede storkarrébebyggelse. Hertil kommer ejendommens velbevarede interiører, herunder de karakteristiske trapperum med terazzogulve og egetræsdøre samt de funktionelle lejlighedsplaner med gennemgående hovedskillevægge og meget korte gangforløb.
Journal nr.:
2001-911/101-0008

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-05-2001
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0014


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Jagtvej 200

Fredede omgivelser: 2

Signatur Gårdrum, gårdsplads
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap