Sag: Nielsen & Jespersens Plastvarefabrik

Rentemestervej 014, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Fabrik / industri m.v.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nielsen & Jespersens Plastvarefabrik
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rentemestervej 014
Kommune:
København
Omfang:
Fabrikskomplekset bestående af en toetages bygning (1934), en toetages vinkelbygning (1942) samt en hal (1944) (af Marx Ishøy, A. Jespersen & Søn samt A. Jespersen & P. Kerrn-Jespersen). F. 1994.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fabrik / industri m.v.
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-06-1994
Journal nr.:
926/101-0052

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-06-1994
Begrundelse:
Plastvarefabrikken er et velbevaret eksempel på et mindre fabriksanlæg fra 1930'erne, der er opført til at rumme produktionen af en vare, som vandt stor udbredelse i mellemkrigstiden. Bygningen er blandt de første fabrikker udført i et funktionalistisk formsprog.
Journal nr.:
911/101-0021


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rentemestervej 14

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap