Sag: Gammel Mønt 35

Gammel Mønt 035, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammel Mønt 35
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammel Mønt 035
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1730-36, ombygget 1760-80, forhøjet mellem 1835 og 1853). F. 1980.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-05-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
09-10-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-130/80


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gammel Mønt 035, Købmager kv. 166. Bygningshistorisk undersøgelse. 5 sider samt tegninger. Jørgen Hegner Christiansen. Marts 1979. Gammel Mønt 035, Købmager kv. 166. Bygningshistorisk undersøgelse. 3 sider. Usigneret. September 1982.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Gammel Mønt 35

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap