Sag: Rosenborggade 19 og Gothersgade 113

Rosenborggade 019 og Gothersgade 113, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Rosenborggade 19 og Gothersgade 113
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rosenborggade 019 og Gothersgade 113
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1766 af tømrermester Jacob Iwers) og det toetages hus mod Gothersgade (1825). F. 1987.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-08-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
626-16-83/88

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-08-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-400/86


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Rosenborggade 19
Fredet bygning Gothersgade 113

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap