Sag: Kompagnistræde 20 og Knabrostræde 18

Kompagnistræde 020 og Knabrostræde 018, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kompagnistræde 20 og Knabrostræde 18
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kompagnistræde 020 og Knabrostræde 018
Kommune:
København
Omfang:
Kompagnistræde 20: forhus med trappehus, side- og baghus (1796); Knabrostræde 18: forhuset (1796, forhøjet med en etage 1829). F. 1918. Udv. 1951.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-12-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
626-15-21/83

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
21-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kompagnistræde 20

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap